Het Niveb werkt samen met de Fachschule Orthopädietechnik in Dortmund (DE)

Als fysiotherapeut kom ik geregeld in verzorgings- en verpleeghuizen in Duitsland.  In één van deze huizen zijn ze gespecialiseerd in het verplegen van “subcoma”  of laag-bewustzijn patiënten. Een hele bijzondere  patiëntengroep die een zeer speciale benadering nodig heeft.  De kunst is het om ook hier de bewegingsvaardigheden van een patiënt te ontdekken en te gebruiken. Een lastige maar zeer uitdagende therapievorm. Je moet hier met je hele lichaam voelen wat kan en wat niet kan. Kinaesthetics kennis en handelen is hier gevraagd.

Tijdens mijn werk daar ontmoete ik, twee jaar geleden, een orthopedietechnieker die een bewegelijke antispitsvoetspalk moest passen bij mijn patiënt. Hij begon hem te bewegen en ik mocht hem in zijn werk gade slaan. Wat hem opviel was dat de patiënt bij hem veel stijver was dan bij mij. Hij zag ook dat op deze manier de spalk niet het gewenste effect zou hebben. Mijn hulp werd gevraagd.

Met mijn kennis over Kinaesthetics en mijn persoonlijke bewegingswaarneming heb ik het onderbeen en de voet bewogen en kunnen ontspannen.  Op deze manier konden we gezamenlijk een grotere effectiviteit uit de spalkaanpassing halen.

De orthopedietechnieker was zo gefascineerd dat we daarna nog enige tijd met elkaar op de parkeerplaats hebben gesproken.  En zo kwam bij hem het idee dat meer orthopedietechnieker hiervan moesten weten.

Via verschillende schijven en twee jaar later zat ik dus vorige week donderdag 6 september bij de Vakschool Orthopedietechniek in Dortmund (DE). Een zeer interessant gesprek.  De directeur trof met de volgende uitspraak de spijker vol op zijn kop: “Therapeuten en orthopedietechnieker zijn gedwongen om in de 60 cm veiligheidszone rond een mens te werken. “ Mijn antwoord daarop was: “De manier waarop wij ons in deze zone bewegen heeft een grote invloed op de effectiviteit van ons werk. En daar zou ik graag een scholing over organiseren”.

Het ijs was gebroken, een constructief gesprek was het resultaat. We hebben  gezamenlijk gezien aan de hand van het eerder genoemde voorbeeld dat dit de dagelijkse realiteit is. Een bewustwording van zijn eigen handelen zou een verder ontwikkeling kunnen zijn binnen hun beroep. Daarop heeft hij mij gevraagd hoe ik dit binnen de vakschool voor orthopedietechniek kan en wil presenteren.

Concreet: Op 1 & 2 februari 2013 start de hogeschool orthopedietechniek en Norbert Hattink met een specifieke Kinaesthetics opleiding voor orthopedietechnieker.

Weer een stap gezet om binnen de zorg de interactie tussen zorgvrager en zorgaanbieder  te gebruiken om de zorgkwaliteit te verbeteren. 

 

Commentaren: 0 (Discussie gesloten)
    Er zijn nog geen commentaren.
RSS Abonnement Niveb

NetworkingFollow us on:


Niveb
B-Positioned.nl