Juridische informatie| Impressum

Aanbieders | Anbieter

Norbert Hattink

Fysiotherapeut Big-geregistreerd

Kinaesthetics Trainer voor basi- en opbouwcursussen

 

Molenbeek 112

NL - 5932 SL Tegelen

T +31 (0) 77 320 02 06

F +31 (0) 77 321 99 66

info (at) niveb.nl

Concept, Ontwerp, Realisatie | Konzept, Gestaltung, Realisation

designall | gestalten -verstehen -entwickeln | Ulrike Ernst

Ulrike Ernst | designall

www.designall.de

 

Notities | Hinweise

De informatie op www.niveb.nl worden onderhouden en regelmatig bijgewerkt. Niveb zorgt , ongeacht de inkoop en verstrekking van informatie echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, juistheid of de beschikbaarheid van de weergegeven inhoud.


Die Informationen auf www.niveb.nl werden regelmäßig gepflegt und aktualisiert. Niveb übernimmt ungeachtet sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung von Informationen keine Haftung für Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder Verfügbarkeit der angezeigten Inhalte.

Internet voorwaarden | Internet-Bedingungen

Het internet is een gedecentraliseerd netwerk met tussentijdse opslag en doorgifte van tijdelijke gegevens. Een garantie voor de uitsluiting van manipulatie, per ongeluk vervalsing ook niet verantwoordelijk zijn voor het exclusieve gebruik van actuele gegevens (bv oude versie nog steeds in het geheugen) op de doorgifte van de gebruiker, kan het op dit moment niet zo. In dit systeem beperkingen, willen we erop wijzen dat u deze informatie te ontvangen onder de voorwaarden van het internet. De juistheid van de informatie en de naleving van de oorspronkelijke gegevens kunnen niet worden gegarandeerd.

Niveb behoudt zich het recht voor op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of aan te vullen de verstrekte informatie.


Das Internet arbeitet als dezentraler Netzwerkverbund mit der Zwischenspeicherung und Weitergabe temporärer Daten. Eine Gewähr für den Ausschluss von Manipulation, von versehentlichem Verfälschen und Gewähr für die Verwendung nur aktueller Daten (z.B. alte Version noch im Cache) auf dem Verbindungsweg Anbieter zu Nutzer kann es zur Zeit daher nicht geben. Auf diese systembedingte Einschränkung weisen wir daher wie folgt hin: Sie erhalten diese Daten unter den Bedingungen des Internet. Für die Richtigkeit der Angaben und die Übereinstimmung mit den Ursprungsdaten kann daher keine Gewähr übernommen werden.

Niveb behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen.

Externe Links

Voor alle van de inhoud van externe aanbieders die via een link geïntegreerd in de levering van www.niveb.nl, de betreffende service provider of de desbetreffende Autorv verantwoordelijk is. Niveb distantieert zich van alle inhoud van alle gelinkte pagina's op haar website en verleent geen goedkeuring dergelijke inhoud.


Für sämtliche Inhalte externer Anbieter, die per Link in das Angebot von www.niveb.nl eingebunden sind, ist der jeweilige Diensteanbieter bzw. der jeweilige Autorv selbst verantwortlich. Niveb distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf ihrer Homepage und macht sich diese Inhalte nicht zu Eigen.

Privacy | Datenschutz

Let op: het niet-versleutelde overdracht van gegevens via het internet de mogelijkheid dat derden kennis te nemen van of te vervalsen poses.

Als u een e-mail te sturen met vertrouwelijke inhoud Niveb, wordt erop gewezen dat een onbevoegde toegang en manipulatie tijdens de overdracht niet kan worden uitgesloten.

Beachten Sie bitte, dass die unverschlüsselte Übermittlung von Daten im Internet die Möglichkeit birgt, dass Dritte sie zur Kenntnis nehmen oder verfälschen.


Falls Sie eine E-Mail mit schutzwürdigem Inhalt an Niveb senden wollen, wird darauf hingewiesen, dass eine unbefugte Kenntnisnahme und Verfälschung auf dem Übertragungsweg nicht ausgeschlossen werden kann.

Facebook

Aan onze kant van de plug-ins zijn geïntegreerd sociaal netwerk Facebook, 1601 Zuid-Californië Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. De Facebook-plugin kunt u zien op de Facebook-logo of de "Like"-knop ("Like") aan onze kant. Een overzicht van de Facebook-plugin is te vinden op developers.facebook.com / docs / plugins /.
Wanneer u onze websites bezoekt, wordt gemaakt met behulp van de plugin heeft een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook krijgt deze informatie dat u onze site bezocht uw IP-adres. Als u klikt op de Facebook "Like"-knop terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u koppelen de inhoud van onze sites op je Facebook profiel. Dit maakt het bezoeken van onze Facebook pagina's toe te wijzen aan uw account. Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de sites geen kennis van de inhoud van de toegezonden gegevens en gebruik ze via Facebook. Voor meer informatie raadpleegt u het privacybeleid van Facebook onder de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook kunt toewijzen aan onze site te bezoeken om uw Facebook-account, je uitlogt uit uw Facebook-account.


Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie auf » developers.facebook.com/docs/plugins/.
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von facebook unter » de-de.facebook.com/policy.php

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Twitter

Aan onze kant van de service functies zijn geïntegreerd Twitter. Deze functies worden aangeboden door Twitter, Inc, 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door het gebruik van Twitter en de "Re-Tweet 'van de webpagina's die u bezoekt, worden geassocieerd met je Twitter-account en of andere gebruikers bekend. Deze gegevens worden ook verstuurd naar Twitter.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieders van de sites geen kennis van de inhoud van de toegezonden gegevens en gebruik ze via Twitter. Voor meer informatie, zie de privacy verklaring van Twitter bij http://twitter.com/privacy. Uw privacy instellingen op Twitter, kunt u de accountinstellingen hier onder http://twitter.com/account/settings.


Auf unseren Seiten sind Funktionen des Dienstes Twitter eingebunden. Diese Funktionen werden angeboten durch die Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Durch das Benutzen von Twitter und der Funktion "Re-Tweet" werden die von Ihnen besuchten Webseiten mit Ihrem Twitter-Account verknüpft und anderen Nutzern bekannt gegeben. Dabei werden auch Daten an Twitter übertragen.

Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Twitter erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter unter » http://twitter.com/privacy. Ihre Datenschutzeinstellungen bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter » http://twitter.com/account/settings ändern.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en laat een analyse van het gebruik van de website. De informatie die door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze site worden meestal verstuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anoniem op deze website, wordt het IP-adres van Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte tevoren. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verstuurd naar een server van Google in de VS en wordt verkort. Namens de exploitant van deze site Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen en bieden voor andere met website en internet gerelateerde diensten aan de site operator. Dat is in het kader van Google Analytics dat uw browser het IP-adres stuurt kan niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het opslaan van cookies te voorkomen door de juiste instellingen van uw browser, we wijzen er echter op dat in dit geval niet alle functies van deze site zijn in volle gebruik te maken. U kunt ook de uitbreiding van de dekking van de door het cookie gegenereerde en te voorkomen dat uw gebruik van de site-gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het volgen van de link onder de beschikbare browser plug-in downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Copyright

De inhoud van www.niveb.nl zijn auteursrechtelijk beschermd. De weergave van tekst, afbeeldingen en foto's zonder voorafgaande toestemming Nivebs verboden.


Die  Inhalte von www.niveb.nl sind urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Texten, Grafiken und Fotos ist ohne vorherige Zustimmung Nivebs nicht gestattet.

RSS Abonnement Niveb

NetworkingFollow us on:


Niveb
B-Positioned.nl