Niveb voor therapeuten en verpleegkundigen; afbeelding Gina Sanders | Kzenon

 

Niveb voor
verplegend personeel en therapeuten

Breng gezondheid-(szorg) in beweging!

c NIVEB

 

U werkt als zorgverlener direct met uw cliënten. In uw dagelijkse werk merkt u regelmatig dat er grenzen zijn aan uw fysieke belastbaarheid. Een cliënt is zwaar of begrijpt niet wat u van hem of haar verlangt. Het best mogelijke wordt door u aangeboden, maar uw cliënt komt toch niet in beweging.  Wat nu? Een tandje bij zetten? Tillen? Trekken? Een collega laten meehelpen? Een hulpmiddel?
Misschien niet. Misschien is er een andere weg mogelijk. Een weg die in eerste instantie onmogelijk lijkt. Die weg leidt via uw cliënt. Dit vraagt om een korte uitleg.

c NIVEB

 

Uw gezondheid en die van uw cliënt wordt mede bepaalt door de kwaliteit van de persoonlijke beweging. Kunt u zich vrij bewegen, gebruik makend van uw mogelijkheden, dan is dat een andere kwaliteit dan wanneer een ander zegt wat u moet doen. Zichzelf kunnen bewegen is dus anders dan wanneer men wordt bewogen. Dit geldt voor u , maar ook voor uw cliënt.

Uw cliënt beweegt een groot gedeelte van zijn of haar leven zichzelf of heeft zichzelf bewogen. Dit geldt ook voor mensen met een beperking. U kunt hier namelijk denken aan alle vitale functies.
Wanneer u als zorgaanbieder uw persoonlijke beweging beter kunt afstemmen op de persoonlijke beweging van de cliënt dan kan deze zijn eigen beweging efficiënter voor een zorgactiviteit gaan gebruiken.

De voordelen zijn dan:

  • Uw cliënt begrijpt uw aanbod en kan meedoen in de zorgactiviteit.
  • Het zwaartepunt van uw werk verplaatst zich van zorgaanbieder naar zorgbegeleider.
  • Uw cliënt zal begrijpen wat u doet en daarmee participeren in het zorgproces.
  • Door de vergrote participatie ontstaat er een positieve invloed op de gezondheid van cliënt en zorgaanbieder.

Onmogelijk?

Toch niet. Enkele uitspraken van cursisten onderstrepen onze visie:

  • “Verrassend dat men met zo weinig inspanning zoveel beweging bij een cliënt kan uitlokken.”
  • “Het is zo logisch en begrijpelijk.”
  • “Ondanks mijn gewrichtsproblemen kan ik toch die bewoner verzorgen.”

Dit is het resultaat is een oplossing georiënteerd leerproces waarbij u continu uw eigen handelen reflecteert en aanpast aan de mogelijkheden van de cliënt.

Wat kan het Niveb voor u betekenen?

Het Niveb biedt advies, scholing en coaching aan om deze manier van bewegen te leren. De cliënt wordt niet meer getild, maar u leert om hem of haar in beweging te brengen. De methode waarmee we onder andere werken is Kinaesthetics. Cursussen bieden we op locatie aan en worden via deze site gepubliceerd.

Interesse?

Bij publicaties vindt u enkele artikelen over het werk van het Niveb en Kinaesthetics.
Voor verdere informatie verwijs ik  u binnen onze website naar referenties of naar contact. 

Het Niveb, brengt gezondheid-(szorg) in beweging!

Je zou ook geinteresseerd in Niveb voor uw zorginstelling en zorgmanagers?

» Lees meer . . .

RSS Abonnement Niveb

NetworkingFollow us on:


Niveb
B-Positioned.nl