Niveb voor thuis lijn en zorg servicelijn; afbeelding Peggy Blume, fotolia.com

 

Het Niveb voor uw
zorginstelling en zorgmanagers

Breng gezondheid-(szorg) in beweging!

Iedere mens is een uniek bewegings- en leersysteem. Beweging en leren zijn typische kenmerken voor ons mensen. We willen de hele dag iets doen en informatie verzamelen. Dit zijn basisbehoeftes van de mens. Bewegen is ook een van de belangrijkste pijlers waar gezondheid op steunt. Iedereen beweegt op zijn eigen manier. Dat betekent voor de zorg ook dat we mensen op een individuele manier moeten prikkelen en stimuleren om te bewegen. Zonder beweging verliest iemand zijn fysieke- en waarnemingsvaardigheden.
De cliënt moet dus actiever bewegen in zijn eigen zorgproces. Echter de kwaliteit van bewegen maakt het verschil tussen een positieve of negatieve uitwerking op de gezondheid.
Om hiervoor te zorgen moet er een zorgomgeving zijn waar dit mogelijk is. Deze zorgomgeving bestaat enerzijds uit materiële zaken, maar ook uit uw medewerkers en andere mensen die zich daar bevinden.
Uw medewerkers moeten dus kennis van bewegen hebben.

Wat kan het Niveb u hierin bieden?

Het Niveb adviseert, schoolt en coacht medewerkers in de zorg. Ons werk is er op gericht om de cursist te leren zichzelf en zijn bewegingen waar te nemen. Dit persoonlijke bewegingsbewustzijn dient uiteindelijk als basis om te kijken hoe een cliënt zich beweegt. Met behulp van het Kinaesthetics conceptsysteem leren medewerkers gericht te kijken, te analyseren en uiteindelijk zich aan te passen om de cliënt zoveel mogelijk te laten participeren.
Men leert om zich steeds opnieuw aan te passen aan de actuele bewegingsbehoefte van de cliënt.

Wat zijn de voordelen voor uw organisatie?

  • De cliënt met zijn mogelijkheden en behoeftes staat centraa.
  • Zorgvragen worden individueel beantwoor.
  • De betrokkenheid van uw medewerkers bij cliënt en onderneming neemt toe.
  • Uw medewerkers zoeken gezamenlijk zelfstandig naar mogelijkheden van een cliënt.
  • Er ontstaat een cultuur van continu leren en aanpassen aan de omstandigheden.
  • Medewerkers letten meer op hun gezondheid en die van hun cliënt.
  • Medewerkers kunnen de kwaliteit van hun zorgaanbod beschrijven.
  • Het ziekteverzuim neemt af.

Hier is dus uiteindelijk de efficiëntiewinst voor uw organisatie te halen.

Klinkt onwaarschijnlijk?

Bij publicaties vindt u enkele artikelen over het werk van het Niveb en Kinaesthetics.
Voor verdere informatie verwijs ik  u binnen onze website naar referenties of naar contact.

Het Niveb, brengt gezondheid-(szorg) in beweging!

Je zou ook geinteresseerd in Niveb voor verplegend personeel en therapeuten?

» Lees meer . . .

vingerspelletjes, c NIVEB
RSS Abonnement Niveb

NetworkingFollow us on:


Niveb
B-Positioned.nl